Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego www.kanken.pl

I. Informacje ogólne

Właściciel sklepu internetowego kanken.pl:

hunt-fish.eu

NIP PL 851-113-03-34

ul. Przestrzenna 11, 70-800 Szczecin.

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A. 25 1050 1559 1000 0090 4067 6737

Tel. kontaktowe:

(+48) 602 261 170 - poniedziałek-piątek godz. 9.00 - 17.00.

(+48) 602 261 270 - poniedziałek-piątek godz. 9.00 - 17.00.

(+48) 602 261 660 - poniedziałek-piątek godz. 9.00 - 17.00.

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto - zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów dostaw.

 2. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiany jest dowód zakupu – obligatoryjnie paragon fiskalny lub faktura VAT na życzenie – dokument zakupu dołączony jest do przesyłki.

 3. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Warunki zamawiania i sprzedaży

 1. Zamówienie kupujący może złożyć za pośrednictwem sklepu internetowego kanken.pl lub telefonicznie – tel. kontaktowy (+48) 602 261 170, (+48) 602 261 270. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

 2. Kupujący z chwilą dokonania zakupu w sklepie internetowym lub za pośrednictwem zamówienia telefonicznego zobowiązany jest do podania niezbędnych danych adresowych umożliwiających dostarczenie przesyłki.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w regulaminie sklepu.

 4. Sklep udostępnia możliwość rejestracji klientów. Rejestracja klienta jest dobrowolna. Otrzymane dane wykorzystywane są tylko na potrzeby firmy hunt-fish.eu związane z realizacją zamówienia. Dane nie są udostępnianie dla osób trzecich nie związanych realizacją zamówienia, dostarczenia przesyłki do klienta.

III. Dostawa i Płatności

Płatności: możliwe są następujące formy płatności:

 1. Odbiór osobisty - zapłata przy odbiorze osobistym w magazynie firmy. Adres odbioru: ul. Przestrzenna 11, Szczecin. W przypadku odbioru osobistego wskazany jest przed odbiorem kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia terminu odbioru.

 2. Płatne przy odbiorze („za pobraniem”) - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi lub na poczcie.

 3. Przelewem na rachunek: ING Bank Śląski S.A. 25 1050 1559 1000 0090 4067 6737 – wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na nasz rachunek.

 4. Raty - szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Sprzedaż Ratalna.

 5. Kupujący, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Przypadku braku w tym terminie pełnego wpływu na rachunek zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim uzgodnieniu warunków z obsługą sklepu.

 Możliwe formy dostawy:

 1. Zamówiony towar dostarczamy poprzez firmę kurierską - GLS, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej InPost. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy: wysyłka kurierska - firma GLS - po wpłacie na konto:15pln, w wersji za pobraniem 18pln. Wysyłka pocztowa - firma Poczta Polska - koszt zależny od wagi przesyłki: po wpłacie na konto: od 7pln do 15pln, w wersji za pobraniem 18pln - wszystkie przesyłki priorytetowe. Wysyłka do paczkomatu - firma InPost - po wpłacie na konto 15zł. Wysokość kosztu wysyłki podawana jest każdorazowo przy zakupie wybranego produktu.

 2. Możliwe kraje dostawy:  Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry. Inne kraje do indywidualnych uzgodnień.
 3. Czas dostawy:

  • dostawa realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – czas dostawy maksymalnie 48h - godziny robocze; 9.00-18.00.

  • dostawa realizowana za pośrednictwem firmy Poczta Polska - wszystkie wysyłki priorytetowe – czas dostawy maksymalnie 48h - godziny robocze; 9.00-18.00.

IV. Odstąpienie Od Umowy Zawartej Na Odległość

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od od umowy sprzedaży towaru na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, muszą Państwo poinformować nas (kanken.pl, 71-712 Szczecin ul. Przestrzenna 11, tel kontaktowy 602 261 270, e-mail: sklep@kanken.pl ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (link do wzoru poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

 4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 5. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący, nie podlegają one zwrotowi.

 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Proszę odesłać lub przekazać nam zakupioną rzecz (adres: kanken.pl, 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 11) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14dni.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • umowy zawartej na aukcji publicznej.

 9. Formularz do pobrania – Formularz Odstąpienia Od Umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

adresat: Kanken, 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 11, tel kontaktowy 602 261 270, e-mail: sklep@kanken.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

V. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące towarów

 1. Kanken.pl jako sprzedawca odpowiada wobec kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: kanken.pl, ul. Przestrzenna 11, 70-800 Szczecin, e-mail: sklep@kanken.pl Sklep kanken.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 3. Kupujący przesyłając produkt do reklamacji zobowiązany jest do jego odpowiedniego przygotowania tj. umożliwienia rozpatrzenia reklamacji/jego oględzin. Produkt nie może być brudny, cuchnący, zabłocony, niekompletny. W przypadku braku możliwości dokonania oględzin produkt zostanie odesłany do Kupującego bez rozpatrzenia reklamacji.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne  prosimy złożyć na wypełnionym czytelnie formularzu, dołączając do przesyłki dowód zakupu (paragon).

 5. Formularz reklamacyjny do pobrania Formularz Reklamacyjny

2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Kanken.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kanken.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: kanken.pl, ul. Przestrzenna 11, 70-800 Szczecin, e-mail: sklep@kanken.pll lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Kanken.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia oznacza zgodę Kupującego na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep kanken.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy kanken.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy kanken.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę kanken.pl

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności sklepu kanken.pl

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy sklepu. Dane administratora danych: administratorem Państwa danych osobowych jest kanken.pl Katarzyna Czaja z siedzibą Szczecin ul. Przestrzenna 11, e-mail: sklep@kanken.pl

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów [dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd.]. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Newsletter

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności Newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie Newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do cofnięcia swojej zgody na otrzymywanie Newslettera. Aby wypisać się z subskrypcji Newslettera, należy ponownie wpisać swój adres mailowy i miejscu jego wcześniejszej akceptacji. Instrukcja rezygnacji jest również podana w mailu potwierdzającym subskrypcję. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres mailowy: sklep@kanken.pl  bądź telefonicznie pod numerem +48 602 261 270.

 

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl